Cedhak kebo gupak #NjagongHamid

Salah sawijining saloka sing kawentar nang satemahing wong Jawa. Sak sopo wae sing nate nduwe simbah, yo kejobo ono wong sing lair seko watu, mesthi tahu diajari bab iki. Cedhak kebo gupak kuwi ngelingake marang awake dewe kabeh, ateges kito kudu wicaksana anggone golek kanca. Kekancan karo wong sing kelakuane ala, bakal ketularan ala.

Ananging saloka kuwi mau, saktemene ugo ngemu bab sing podho dilalekno. Saiki nek saumpamane awake dewe gawe semacam sensus, opo yo ono wong sing kelakuane apik kabeh? Seko lahir ceprot tekan dewoso, mesthi ono wae kelakuan ala sing tahu ditindakake. Seko sing paling sederhana, koyoto ngunthet nekere kancane, tekan sing iso nggawe cilakane wong, kayata menggok tanpo riting. Nah, opo yo njur awake dewe milih meneng nang ngomah wae, njuk ora kekancan karo sopo-sopo? Ora to?

Ngelmu iki sing tak sinauni seko kancane awake dewe kae, sing enthengan masiyo awake jelas ora entheng, delok wae montor hondane le ketok mbentoyong hihi. Intine, sing kudu digolek kuwi dudu kesalahane liyan, nanging sisi apike wong. Kabeh wong duwe sisi apik, kari dewe iso nemokne opo ora.

Hamid kuwi klebu wong sing iso ndelok apike wong, iso crito nang wong liyo, bab apike wong sing deknen kenal. “Mas kae ki, setej meneher handal lho”, “wah kae masiyo tahu dipitenah wong, ning apikan banget wonge, nganti sing mitenah wae dadi ra penak”, lan sak piturute. Iku mau conto-conto sing dikandhakake marang aku, angger pas ngobrol njuk ndilalah nyenggol jeneng (ngrasani) :D.

Bab iki kayane sederhana wae, koyo warung nasi padang, ning sakjane angil banget. Angger wis mangkel karo wong, opo wae sing tahu dilakokne utowo sing arep dilakokne wong mesthi njuk awake dewe dadi curiga. Njuk males ngombyongi. Bedo karo sedulur siji iki, masiyo aku yakin ndisik aku yo mesthine tahu nglarani atine deknen, ning kok ya mekso ijik akrab, anget, guyub. Sakjane jenenge deknen ki kudune dodi koribi, podho di karibi, dibatiri, diseduluri.

Nah, kelingan bab iki, aku dadi pingin sinau luwih kenceng maneh, supayane iso duwe ngelmu koyo deknene, bahwa kabeh kuwi apik, mergo sing gawe ki sing Maha Apik.

vale, demi Sang Maha Apik

el rony, sinau

mbayangke deknen lagi jagongan karo wong-wong, njuk crito tentang kanca-kancane. koyo adat saben, sing dicritakne ming pijer sing apik-apik wae. karang wong apik

Originally posted 2015-05-30 15:17:21.

Comments 1

  • Almarhum nalika tasih gesang mbok menawi masang pulut dateng pundi-pundi. Sampun tilar donya mawon pulute tasih keraos saget ngempalaken tiyang kathah. Mboten namung ngempalaken balung pisah, malah sisan ngempalaken ati pisah. Pulut ingkang ngraketaken paseduluran.

    Menika kok malah kados nyerat kagem Djaka Lodhang nggih mas Lantip? Panjenengan pancen “ngeten”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares